WWW.TAALGROEIMETER.NL

 

TWEETALIGE THUISSSITUATIE (FR-NL)

De tweetalige ontwikkeling in situaties waar één ouder Fries tegen de kinderen spreekt, en de ander Nederlands.

 

Taal thuis en op de kinderopvang

Hebben de ouders beide een andere moedertaal? Dan is het prachtig om beide talen door te geven aan de kinderen. Bij Yana Yu thuis worden ook twee talen gesproken; zij was al op jonge leeftijd volledig tweetalig.  

In tweetalige situaties is het belangrijk dat beide talen ook buitenshuis voldoende aan bod komen. Kies daarom een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of basisschool met een bewust tweetalig beleid. Kijk hieronder voor een overzicht:

 tweetalige kinderdagverblijven 
 tweetalige peuterspeelzalen

 

 

De eerste woordjes

Zo rond de eerst verjaardag zeggen de meeste kinderen hun eerste woordjes. Sommige kinderen die van huis uit twee talen meekrijgen zijn daar net iets later mee. Ze hebben soms wat tijd nodig om te ontdekken welk woord bij welke taal hoort. Deze vertraging is tijdelijk, wordt snel ingehaald en heeft op de lange termijn geen effect.

 

Passieve ontwikkeling van het Nederlands

Yana Yu krijgt thuis en op de kinderopvang Fries en Nederlands te horen. Zij gebruikt zelf ook woorden uit beide talen. Maar andere kinderen met eenzelfde (tweetalige) achtergrond spreken in het begin amper Fries. Dat betekent niet dat zij het Fries niet goed verstaan. Mem of de peuterleidster hoeven dus niet over te schakelen op het Nederlands als Yana Yu even geen antwoord geeft op hun vraag. Gewoon herhalen in het Fries, of met andere woorden omschrijven, is het advies.

 

Actieve ontwikkeling van beide talen

Sommige van huis uit tweetalige kinderen kunnen de talen aardig uit elkaar houden wanneer zij ongeveer 3 jaar zijn. Anderen zitten langer in de tussentaalfase, waarin ze de talen doorelkaar gebruiken. Soms schuilt hier een logica in. Yana Yu zegt altijd  “hamer” en nooit “hammer” omdat dat woord bij papa hoort.  Deze fase duurt bij tweetalige kinderen tot een jaar of 6.

Het wisselen van taal kan ook een sociale reden hebben, bijvoorbeeld in een rollenspel of om een relatie aan te duiden. Dat heet dan code-switching. Zo spreekt Yana Yu normaliter Fries tegen Tomke, maar bij het doktertje spelen stapt ze over op het Nederlands.

Bekijk deze video voor een voorbeeld van tussentaal en deze voor een voorbeeld van  code-switching. Zie je het verschil? 
 

 

Dominantie van het Nederlands

Praat je zelf Fries tegen jouw peuter, maar hij of zij spreekt (vooral) Nederlands tegen jou? Dit speelt wel vaker bij tweetalige gezinnen. Misschien is het aanbod van het Nederlands toch sterker. De volgende tips kunnen helpen: 

► Kies een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en basisschool waar het Fries een goede plek heeft. 

► Blijf als Friestalige ouder consequent Fries spreken tegen de kinderen, ook wanneer hij/zij in het Nederlands antwoord geven. 

► Vraag anderen hetzelfde te doen.

► Lees veel voor in het Fries. Op de tomke-website vind je veel materiaal.

►  Uit onderzoek blijkt dat het erg helpt als de Nederlandstalige ouder ook zo nu en dan Fries tegen de peuter spreekt. Zo zien de kinderen dat papa of mama ook moeite doet de taal te leren. Maak bijvoorbeeld de afspraak dat jullie bij het avondeten eerst (allemaal) een kwartiertje Fries spreken. Fouten maken mag! Probeer dit eens een tijdje. Wij zijn benieuwd naar het effect, laat je het ons weten? ynfo@sfbo.nl

► Pakes en beppes spelen ook een belangrijke rol. Bij kinderen vanaf vier of vijf jaar kan beppe vragen of hij/zij "dat ek yn it Frysk sizze kin" (Beppe is al âld, dy is it Nederlânsk in bytsje fergetten). Bij jongere kinderen heeft dit vaak geen zin omdat deze nog niet bewust kunnen switchen tussen de talen.

 

Volledig tweetalig

In groep 1 en 2 kan Yana Yu beide talen goed spreken. Maar “op commando” overschakelen van de ene op de andere taal lukt niet altijd. Dat geldt ook voor het vertalen van Friese woorden in het Nederlands (of andersom). Dan gebruik je twee talen tegelijk en dat is voor kleuters nog moeilijk.  

Yana Yu maakt zich deze vaardigheden nu snel eigen. In groep 3 zal zij evengoed op toetsen scoren als haar Nederlandstalige klasgenootjes.  Soms maakt ze dan nog kleine (grammaticale) foutjes maar met hulp van juf of meester verdwijnen die langzamerhand ook.

Kijk hier voor de resulaten van een onderzoek over de ontwikkeling van het Nederlands bij Friestalige kinderen. Let wel: het gaat hier om gemiddelden, het ene kind is natuurlijk taalgevoeliger dan het andere kind.

 

 

Soms loopt het anders

Bij Yana Yu is er sprake van een normale ontwikkeling. Er zijn ook kinderen die meer moeite hebben met taal. Gaan jullie naar een logopedist? Kies er dan eentje uit die goed bekend is met meertaligheid.

Hieronder vind je een aantal interessante artikelen over spraak/taalproblematiek en meertaligheid uit de Vraagbaken Meertaligheid van Oudersonline.

Tweetaligheid en dyslexy

Spraak/taalachterstand en meertaligheid

Arabische constructies in Nederlandse zinnen

Stotteren en meertaligheid

Tweetaligheid en down-syndroom